• Liên hệ : (chỉ SMS) 0904454444 | Yahoo: reaonlinehn | Yahoo: Fantasymc2002
    MU Bá Vương ( bv.GamethuVN.net - nhóm MU Hà Nội từ năm 2003 )